Rhestri tai

Rhestri tai

Gallwch ddysgu mwy am y mathau o eiddo i’w prynu/gwerthu a’u prydlesu drwy ddarllen ein rhestri diweddaraf.

Marchnad Caerdydd – Busnes ar Werth

Marchnad Caerdydd – Busnes ar Werth

Mae cyfle wedi codi i brynu busnes ym Marchnad Caerdydd.. Read More →
Marchnad Caerdydd – Busnes ar Werth

Marchnad Caerdydd – Busnes ar Werth

Busnes ar werth Busnes bwyd ar werth. Cysylltwch â Mike Yeates ar 07912 320051 neu Judy Griffin judygriffin@btinternet.com am ragor o wybodaeth.  .. Read More →
Busnes ar Werth – Marchnad Caerdydd

Busnes ar Werth – Marchnad Caerdydd

Mae cyfle wedi codi i brynu busnes hirsefydlog ym Marchnad Caerdydd. Os hoffech drafod y cyfle hwn, cysylltwch â Garry Blackmore drwy e-bost: kblackmoreandsonsbutchers@gmail.com.. Read More →
YSTAFELL NEWID A’R MAES PARCIO CYFFINIOL YM MHARC HAILEY HEOL TŶ MAWR YSTUM TAF, CAERDYDD – AR OSOD

YSTAFELL NEWID A’R MAES PARCIO CYFFINIOL YM MHARC HAILEY HEOL TŶ MAWR YSTUM TAF, CAERDYDD – AR OSOD

Rydym yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb at ddibenion chwaraeon a dibenion cymunedol. Yr ateb sy'n cael ei ffafrio gan y Cyngor yw i fudiad reoli'r.. Read More →
85 – 87 Harris Avenue, Rumney, Caerdydd CF3 1QB – Cyfle Datblygu/Buddsoddi

85 – 87 Harris Avenue, Rumney, Caerdydd CF3 1QB – Cyfle Datblygu/Buddsoddi

Sylwer nad ydym wedi archwilio’r ddau eiddo yn fewnol ar adeg rhyddhau’r wybodaeth... Read More →
Coed Ceirios, Rhiwbina, Caerdydd – Cyfle Datblygiad Preswyl y mae Galw Mawr Amdano

Coed Ceirios, Rhiwbina, Caerdydd – Cyfle Datblygiad Preswyl y mae Galw Mawr Amdano

Agored i’w archwilio, cysylltwch â swyddfa’r Arwerthwr ar 02920 475184 i gael rhagor o wybodaeth... Read More →
Cyfle i Brydlesu Caffi’r Morglawdd

Cyfle i Brydlesu Caffi’r Morglawdd

Rhaid i'r tenant fod ar gael i fasnachu o'r safle o fewn oriau golau dydd arferol, o ddydd Llun i ddydd Sul. Gall y tenant.. Read More →
Byngalo Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd – I’W GOSOD

Byngalo Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd – I’W GOSOD

Ar hyn o bryd mae gan yr eiddo ganiatâd cynllunio preswyl. Byddai defnydd masnachol amgen yn cael ei ganiatáu yn amodol ar gael y caniatâd.. Read More →
AR OSOD – HEN GLWB BOWLIO CYRTIAU TENIS A GAREJYS YNG NGHAEAU LLANDAF

AR OSOD – HEN GLWB BOWLIO CYRTIAU TENIS A GAREJYS YNG NGHAEAU LLANDAF

Mae'r eiddo'n cynnwys Hen Glwb Bowlio a hen Lawnt Fowlio, 10 cwrt Tenis a Garejys gyda lawnt o’i cwmpas... Read More →
Chwefror 16eg  tu ol 17 to 19 Penlline Road, Whitchurch, Cardiff, CF14 2AD

Chwefror 16eg tu ol 17 to 19 Penlline Road, Whitchurch, Cardiff, CF14 2AD

Ymweliadau: Auction House South Wales Amcanbris: £59,000+.. Read More →
753 Rhodfa Beechley Y Tyllgoed  UNED MANWERTHU – ( ddim ar gael mwyach)

753 Rhodfa Beechley Y Tyllgoed UNED MANWERTHU – ( ddim ar gael mwyach)

Mae'r eiddo ar gael i'w brydlesu ar sail atgyweirio ac yswiriant llawn, ar delerau i’w cytuno.. Read More →
UNED FUSNES, PARC Y MYNYDD BYCHAN CAERDYDD – AR OSOD

UNED FUSNES, PARC Y MYNYDD BYCHAN CAERDYDD – AR OSOD

Mae'r eiddo'n adeilad pâr gyda brics ar yr ystlyslun a tho ar ongl. Roedd yr eiddo'n cael ei ddefnyddio’n ffurfiol fel ystafelloedd newid a bydd angen gwaith.. Read More →
footer_blue

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd