Arwerthu

Mae Cyngor Caerdydd yn gwerthu eiddo a thir trwy arwerthiannau lleol.

Ceir manylion eiddo yma cyn arwerthiannau.

footer_blue

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd