Y cyfleoedd diweddaraf…

Ar Werth – 51 Rhydypenau Road Cyncoed, Caerdydd

Mae'n hanfodol gweld yr eiddo hwn i werthfawrogi gofod a lleoliad yr eiddo hyfryd hwn yn llawn.
Mwy o wybodaeth

Tir ar werth, Epstein Close, Cardiff

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa Radur ar 02920 842 124
Mwy o wybodaeth

Hen Lyfrgell y Rhath Heol Casnewydd / Heol y Pedair CF24 0DF

Mae'r eiddo'n cynnwys hen adeilad Llyfrgell a adeiladwyd yn 1901 – dau lawr o uchder gyda blaen addurnedig amlwg –...
Mwy o wybodaeth

Ar agor dydd Llun i ddydd Sadwrn, 8am tan 5.30pm

Mae Marchnad Caerdydd (neu’r Farchnad Ganolog) mewn lleoliad canolog yng nghanol dinas fywiog a chyffrous Caerdydd. Mae yno ddwy fynedfa; un sy’n dod o Heol Eglwys Fair, ac un a leolir yn Heol y Drindod, yn agos at Eglwys Sant Ioan. Mae mynedfa Heol y Drindod mewn lleoliad sydd wedi’i neilltuo i gerddwyr yn unig. Mae’r ardal hon wedi’i thirweddu ac mae seddi ar gael i siopwyr eu defnyddio wrth gymryd hoe fach yn ystod diwrnod prysur yn siopa yn y Brifddinas.

Rhagor o wybodaeth..
footer_blue

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd