Masnachwyr Marchnad Caerdydd

Mae’r farchnad yn strwythur trawiadol o Oes Fictoria sydd ar ddau lawr ac sy’n cynnig profiad siopa unigryw yng nghanol dinas fodern, brysur. Dan do gwydr mawr, cewch doreth o gynnyrch yn amrywio o botiau a phadelli i fara a menyn, o nytiau a bolltau i roc a rôl. Mae rhestr o fasnachwyr presennol y farchnad isod, yn ogystal â’u lleoliad yn y farchnad.

Llawr gwaelod

Trowch eich dyfais i weld y ddelwedd yn well…

Gogledd

 • 1 – 9 : A Smith – Cynnyrch gwallt a Cholur
 • 11 – 13a : Pilton Hardware Domestic Appliances
 • 15 -17 :
 • 19 – 21 : Alan W Griffiths Butcher
 • 23 : Lee Petulengro Fortune Teller
 • 25 : Hardlines Coffee
 • 27 – 29 : Denise Edwards Keepsakes
 • 31 : Dod yn fuan
 • 33 – 37 : Dod yn fuan
 • 39 : Tokyo Nights
 • 41 – 43 : Tea Pot Cafe

De

 • 2 – 6 : Gary Blackmore – Cigydd
 • 8 – 12 : Andrew Griffiths Deli
 • 14 – 16 : Hatts Emporium – Hen Ddillad
 • 18 – 24 : Alan W Griffiths – Cigydd
 • 26 – 28 : J.T. Morgans Ltd – Cigydd
 • 30 – 34 : gwag
 • 36 – 46 : J.T. Morgans Ltd – Cigydd

Dwyrain

 • 198 – 201 : Michael Seymour – Ffrwythau a Llysiau
 • 46b : Andrew Morgan Butcher
 • 200 : E. Ashton – Gwerthwr Pysgod

Llawr gwaelod 1

 • 45 – 47 & 95 – 97 : Yan & Son’s Heel Bar – Cobier
 • 49 – 51 & 99 – 101 : Roberts – Bwyd Thai
 • 53 – 109 : Gold Reserves – Cronfa Aur

Llawr gwaelod 2

 • 61 – 63 : Penylan Pantry
 • 65 – 67 : Holy Yokes
 • 69 – 121 : Knight Vintage
 • 73 – 75 :  The Present Moment
 • 111 – 117 : On Time – Trwsio oriorau/ oriorau
 • 77 & 127 : The Woolpack

Llawr gwaelod 3

 • 79 – 131 : Secret Garden – Gwerthwr Blodau
 • 81 – 91 : Ty Tatws
 • 93 : Celtic Corner Cafe
 • 133 : Cards in the City

Llawr gwaelod 4

 • 145 – 148 : Shan’s Takeaway
 • 147 – 149 : Casa Agape
 • 151 – 153 : Kreme of Cardiff
 • 150 154 : Network Communications – Ffonau Symudol
 • 155 – 158 : The Bread Stall – Becws

Llawr gwaelod 5

 • 159 – 164 : Textiles and Textile Accessories
 • 161a – 165 : Bakestone – Cacennau
 • 164a – 168 : Ymbarelau, hetiau, ffyn cerdded
 • 167 – 170 : Clancy’s

Llawr gwaelod 6

 • 169 – 174 : Bwydydd Canoldirol
 • 173 – 177 : Cards in the City
 • 176 – 180 : Bear Island Book Exchange
 • 179 – 182 : Smashed

Llawr gwaelod 7

 • 48 – 102 : City Fashion – Ffasiwn Merched
 • 54 – 108 : Deli
 • 60 – 112 : Sage Deli

Llawr gwaelod 8

 • 64 – 118 : J.S. Carline’s – Gemwaith
 • 120 – 124 : J.S. Carline’s – Gemwaith, Cynnyrch a bagiau lledr
 • 70 – 72 : Bar Ewinedd a Harddwch
 • 60 – 112 : Yeates – Ffrwythau a Llysiau

Llawr gwaelod 9

 • 82 – 136 : The Tea Pot Cafe
 • 138 – 142 : The Flower Gallery – Gwerthwr Blodau
 • 88 – 92 : The Rolling Box – Geriach Ysmygu
 • 94 – 146 : Dell – Bar Byrbrydau

Llawr cyntaf

Trowch eich dyfais i weld y ddelwedd yn well…

Gogledd

 • 219 – 223 : Tukka Tuk
 • 231 – 241: Woody’s Cafe
 • 243 – 253 : Clifford Jones Electrical
 • 255 – 259 : David Phillips – Deunydd cadw pysgod
 • 261 – 263 : D.P. Aquatics – Teganau a gemau

De

 • 212 – 216 & 222 – 226 : Kellys Records
 • 218 – 220 : Kellys Barbers
 • 228 – 244 : Bull Terrier Café
 • 246 – 256 : Mojo King Clothing

Dwyrain

 • 258 – 262 : Sew Elegant Seamstress

Gorllewin

 • 213 – 217 : Pierogi

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd